.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za prosinac 2022.

Broj: 01- 3683 /2022

Zadar, 13.10.2022.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

prosinac 2022. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

3.12.2022. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

4.12.2022. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

10.12.2022. Dino Kačan dr.med. Ena Blagojević med.sestra

11.12.2022. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

17.12.2022. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

18.12.2022. Dino Kačan dr.med. Indira Monika Krcić Bunardžija med.sestra

24.12.2022. tim opće/obiteljske medicine  Jadranka Čakarun  dr.med.

25.12.2022. tim opće/obiteljske medicine Silvija Šoša dr.med.

26.12.2022. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

31.12.2022. tim opće/obiteljske medicine Nela Marić dr.med

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA