2019.

 2019.


Bilješke uz Financijske izvještaje za 2019.g (pdf)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Referenta stranica Fina 2019.


Tuđa imovina dobivena na korištenje, na dan 31.12.2019.godine ima vrijednost 1.749.696,25 kn.

Bilješka - članak 14. izmjenjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu:

  • Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (kreditna pisma, hipoteke i sl.): nema.
  • Popis sudskih sporova (u tijeku): jedan spor radi ugovornih odnosa (FMLC-usluga praćenja vozila) i 6 sporova u domeni radnih odnosa. Za spor FMLC, ovrhovoditelj potražuje iznos od 269.369,01 kn s pripadajućom zateznom kamatom, dok za 6 sporova u domeni radnih odnosa, tužitelj još nije definirao iznos koji potražuje

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA