Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

Dom zdravlja Zadarske županije zadužen je za organizaciju dva posebna dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine, subotom poslijepodne, nedjeljom i blagdanom.

Posebna dežurstva provode se u Zadru, na adresi Bože Peričića 5 (OB Zadar)na dvije lokacije:

- Jedan tim

...

Vikendom dežurna ambulanta na adresi: I Mažuranića 28/b (1 kat.-ordinacija .dr. Ikić, umjesto na Ravnicama)

OBITELJSKA MEDICINA

SVIBANJ 2020. GODINE

02.05.2020.

Miljenko Ljoka, dr. med., Medulićeva
Nataša Crljenko, dr. med., Prolaz cara Augusta 1
Eris Mazija Karuc, dr. med., J. Biankinija 8
Dubravka Pedić, dr.

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA