Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

studeni 2020. - lokacija I. Mažuranića 28 B.

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18

...

OBITELJSKA MEDICINA

 

31.10.2020.

Katarina Šestan, dr. med.Ruđera Boškovića 6

Tamara Drča, dr. med., M. Stančića 8

Nives Grgurović, dr. med.  Šibenska 11H

Andrea Bačac, dr. med.,

...

OBITELJSKA MEDICINA

 

24.10.2020.

Ana Dunatov, dr. med., Medulićeva 1

Katarina Šestan, dr. med., Ruđera Boškovića  6

Bernarda Kaurloto, dr. med., I.Gundulića 4C

Tamara Drča, dr. med., M.

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA