Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

Svi doktori dentalne medicine moraju biti telefonski dostupni prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena ordinacija.
Po potrebi, za hitne i neodgodive intervencije će dogovoriti dolazak pacijenata u svoju ili u najbližu ordinaciju, koje se međusobno izmjenjuju u radu u vremenskim razmacima

...

OBITELJSKA MEDICINA

SVIBANJ 2020. GODINE

02.05.2020.

Miljenko Ljoka, dr. med., Medulićeva
Nataša Crljenko, dr. med., Prolaz cara Augusta 1
Eris Mazija Karuc, dr. med., J. Biankinija 8
Dubravka Pedić, dr.

...

Vikendom dežurna ambulanta na adresi: I Mažuranića 28/b (1 kat.-ordinacija .dr. Ikić, umjesto na Ravnicama)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA