Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

UGOVORENI DOKTORI U ZADARSKOJ  ŽUPANIJI

RASPORED RADA SUBOTOM

OBITELJSKA MEDICINA

PROSINAC 2020. GODINE

19.12.2020.

Ana Dunatov, dr. med., Medulićeva 1

Nada Besednik, dr. med., Zanottieva  6

Katarina Šestan, dr. med., Ruđera

...

UGOVORENI DOKTORI U ZADARSKOJ  ŽUPANIJI

RASPORED RADA SUBOTOM

OBITELJSKA MEDICINA

PROSINAC 2020. GODINE

12.12.2020,

Irena Carić Skoblar, dr. med.,  Forum

Mladen Antišin, dr. med., Medulićeva 1

Svjetlana Javor, dr. med., Prolaz

...

OBITELJSKA MEDICINA

PROSINAC 2020. GODINE

05.12.2020.

Miljenko  Ljoka, dr. med., Medulićeva 1

Nataša Crljenko, dr. med., Prolaz cara Augusta 1

Eris Mazija Karuc, dr. med., J. Biankinija 8

Dubravka Pedić, dr. med.,  Obala kneza Trpimira

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA