Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

OBITELJSKA MEDICINA

26.09.2020.

Ana Dunatov, dr. med., Medulićeva 1

Katarina Šestan, dr. med., Ruđera Boškovića  6

Bernarda Kaurloto, dr. med., I.Gundulića 4C

Tamara Drča, dr. med., M. Stančića 8

Anica Bašić,

...

OBITELJSKA MEDICINA

19.09.2020.

Svjetlana Javor, dr. med., Prolaz cara Augusta 1

Nada Besednik, dr. med., Zanottieva  6

Valerija Rozić, dr. med., Obala Kneza Trpimira 2

Dražen Grgurović, dr. med.,  Put kotlara

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA