Dom zdravlja Zadarske Županije

Dom zdravlja Zadarske županije je javna zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obuhvaća sljedeće djelatnosti: obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (oralnu kirurgiju i ortodonciju), zubni rendgen, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika i palijativnu skrb. U svom sastavu ima šest radnih jedinica: Zadar, Biograd n/m, Benkovac, Pag, Obrovac i Gračac. Svojim radom Dom zdravlja osigurava ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na području Zadarske županije. Osim toga posebna pažnja posvećuje se sustavu unapređenja zdravlja i prevencije bolesti.


Obavijesti

Dom zdravlja Zadarske županije zadužen je za organizaciju dva posebna dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine, subotom poslijepodne, nedjeljom i blagdanom.

Posebna dežurstva provode se u Zadru, na adresi Bože Peričića 5 (OB Zadar)na dvije lokacije:

- Jedan tim

...

07.12.2019.

Ordinacije opće medicine:

Bernarda Kaurloto, dr.med. – I.Gundulića 4C
Manuela Tomčić, dr.med. – Molatska 11
Silvija Šoša, dr.med. – A.Barca 5A
Elvina Magaš, dr.med. – Put Kotlara bb
Nataša Crljenko, dr.med.

...

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA