.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za studeni 2022

Broj: 01- 3460 /2022

Zadar, 15.9.2022.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

studeni 2022. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

1.11.2022. Nikolina Jukić dr.med., Ena Blagojević med.sestra

5.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Anica Bašić dr.med.

6.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

12.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Nada Besednik dr.med.

13.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

18.11.2022. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

19.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Zlatko Kožar dr.med.

20.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

26.11.2022. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

27.11.2022. tim opće/obiteljske medicine Mateja Mikić Vulelija dr.med.

 

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA