.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za siječanj 2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

siječanj 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                       nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

 

1.1.2023. tim opće/obiteljske medicine Andrija Čakarun dr.med.

6.1.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

7.1.2023. tim opće/obiteljske medicine Branka Pekić Jurišić dr.med.

8.1.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

14.1.2023. tim opće/obiteljske medicine Zlatko Kožar dr.med.

15.1.2023. Nikolina Jukić dr.med. Ena Blagojević med.sestra

21.1.2023. Dino Kačan dr.med. Ena Blagojević med.sestra

22.1.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

28.1.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

29.1.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA