Obavijesti

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za srpanj 2023.

Broj: 01- 1801 /2023

Zadar, 16.5.2023.

Raspored rada timova opće/obiteljske medicine - posebno županijsko dežurstvo za

srpanj 2023. na adresi  Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5

(u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

Radno vrijeme : subotom od 15 do 20 sati, dnevni odmor je od 17,30 do 18 sati,

                           nedjeljom i blagdanima od 8 do 20 sati, dnevni odmor je od 13 do 14 sati.

1.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Vlatko Grković dr.med.

2.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

8.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Eddie Stamičar dr.med.

9.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Marta Despotović dr.med.

 

15.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Marina Klarica dr.med.

16.7.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

 

22.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Maja Kolega dr.med.

23.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Alma Žunić dr.med.

 

29.7.2023. tim opće/obiteljske medicine Terezija Punoš dr.med.

30.7.2023. Tanja Gulan dr.med., Magdalena Ćosić Perović med.sestra

 

Posebno dežurstvo se obavlja u ordinaciji na adresi

Opće bolnice Zadar, Bože Peričića 5 (u prizemlju zgrade bivšeg laboratorija)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA