EU PROJEKTI

Moje zdravo dijete

 eu projekti

Naziv projekta: Moje zdravo dijete

Referentna oznaka: UP.02.2.1.04.0039

Naziv korisnika: Zavod za javno zdravstvo Zadar

Projektni partner: Dom zdravlja Zadarske županije

Ukupna vrijednost projekta: 972.719,91 HRK

Bespovratna sredstva (EU): 972.719,91 HRK

Intenzitet potpore: 100 %

Razdoblje provedbe projekta: 11.02.2020. – 11.08.2021.

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Fond: Europski socijalni fond 

moje zdravo djete

 

Opis projekta:

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti kroz niz aktivnosti usmjerenih unapređenju znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja već od najranije dobi.  Realizacijom ovog projekta rješavat će se problem prehrane odnosno pretilosti djece koji je u alarmantnom porastu u Hrvatskoj i svijetu. Hrvatska je sedma u Europi po stopi djece s prevelikom tjelesnom masom. Samo 56 % djece doručkuje tijekom tjedna, 76 % ih ne jede dovoljno povrća, a 66 % voća, dok se tjelesnom aktivnošću svakog dana bavi samo 30 % dječaka i 17 % djevojčica. Stručnjaci upozoravaju kako će najmanje 1 od 3 pretile djece biti pretilo u odrasloj dobi, a pretilost skraćuje život. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju 2005. do 2009. godine, od pregledane školske djece u dobi od 7 do 14 godina, 26,4 % imalo je prekomjernu tjelesnu masu, od čega je 15,2 % bilo preuhranjeno, a 11,2 % pretilo. Dječja pretilost povećava rizik nastanka složenih metaboličkih poremećaja u čijoj osnovi je inzulinska rezistencija te rizik razvoja čitavog niza nezaraznih bolesti i pretilosti u odrasloj dobi (WHO procjenjuje kako se preko 7 % nacionalnog budžeta troši na bolesti koje su povezane s pretilošću, a zadnje procjene pokazuju da je oko 2,8 milijuna smrtnih slučajeva u EU povezano s pretilošću). Kvalitetna prehrana usko je povezana s naučenim obrascima ponašanja tijekom hranjenja koja se stječu još od ranog djetinjstva. Cjelovit pristup prehrani djece zahtijeva nove i integrirane nadležnosti (multidisciplinarni pristup zdravstvenih djelatnika, nutricionista, psihologa) kao i ulaganja u edukaciju stručnog osoblja kroz intervencijske mjere o novim prehrambenim smjernicama i učinkovitim intervencijskim mjerama u lokalnoj zajednici. Komunikacija i suradnja između institucija i obitelji sinergija je koja će biti iznimno učinkovita kroz projekt promocije zdravlja.

Stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Doma zdravlja Zadarske županije prepoznali su važnost zdravstvenog sustava u promociji zdrave prehrane i smanjenju rizičnih faktora koji su  posljedica nepravilne prehrane i smanjene tjelesne aktivnosti. 

S tim u vezi aktivnosti projekta biti će usmjerene na:

  • Aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka kroz razvoj metodologije za zdravstvene djelatnike u području prehrane djece kroz organizaciju radionica
  • Dijagnostiku i praćenje stanja uhranjenosti i prehrambenih navika kod djece uz pomoć IT programa kojim će se omogućiti praćenje osnovnih zdravstvenih parametara, stanja uhranjenosti i prehrambenih navika kod djece.

Kroz jačanje kapaciteta stručnjaka organizirati će se kontinuirani slijed edukacija (radionica) za zdravstvene djelatnike kako bi se povećala njihova razina iskustva i znanja o najnovijim spoznajama na području prehrane djece. Usvojenim metodama educirali bi se stručnjaci primarne medicine, medicinske sestre, psiholozi i nutricionisti koji su direktno u dodiru s roditeljima i djecom te će svoja stečena znanja prenijeti trudnicama, djeci, roditeljima, djelatnicima u vrtićima i školama. Na ovaj način fokus se prebacuje s liječenja na prevenciju te se osigurava održivost i nakon prestanka projekta.

Po završetku projekta osnovat će se savjetovalište za prevenciju i liječenje prekomjerne tjelesne težine u okviru Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA