Djelatnosti

PALIJATIVNA SKRB

Palijativna skrb je sveobuhvatna skrb usmjerena na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima uslijed neizlječivih uznapredovalih bolesti koje značajno skraćuju životni vijek.
Ona ne ublažava samo fizičke simptome već pomaže i kod psihičkih, socijalnih i duhovnih poteškoća, a ujedno pruža podršku i članovima obitelji tijekom pacijentove bolesti, a i u žalovanju nakon bolesnikove smrti.
Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra sastavnim dijelom života, koji dolazi na kraju. Ona smrt ne ubrzava niti je odgađa. Ona nastoji predvidjeti, spriječiti i smanjiti patnju i očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti.

KOME JE NAMIJENJENA PALIJATIVNA SKRB

Dijagnozu Z51.5 koja označava potrebu pacijenta za palijativnom skrbi dodjeljuje bolnički liječnik i/ili odabrani liječnik obiteljske medicine.
Odabrani liječnik prijavljuje bolesnika koordinaturu palijativne skrbi za upis u Registar palijativnih bolesnika (tel: 023-217-181 ili na e.mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), a istovremeno može poslati i zahtjev prema mobilnom palijativnom timu za određenu vrstu pomoći ili konzultaciju ukoliko je potrebna. Zahtjev prema MPT se može poslati i naknadno.

Koordinatori za palijativnu skrb povezuju sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u županiji, te vode registar korisnika palijativne skrbi u županiji,

MOBILNI PALIJATIVNI TIM

Ima za cilj umirućim bolesnicima dati adekvatnu zdravstvenu njegu u njihovom domu, da kraj života dočekaju među poznatim i dragim ljudima te educirati članove njihovih obitelji o pružanju adekvatne skrbi. Prvenstveno se to odnosi na smanjenje boli, odgovarajuću njegu, prevenciju komplikacija vezanih uz osnovnu bolest te pružanje osjećaja brige za bolesnu osobu uz upoznavanje obitelji s pravima iz domene zdravstva i socijalne skrbi.

Mobilni palijativni tim ima savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine, medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući te u suradnji s tim službama sudjeluje u zbrinjavanju kompleksnih simptoma i potreba.
Uključenje mobilnog palijativnog tima ne isključuje sveukupnu skrb obiteljskog liječnika, patronažne sestre i zdravstvene njege u kući (rad u ordinaciji i kućne posjete).

Koordinatori palijativne skrbi:

Darja Matešić, bacc. med.tech.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme:
Parnim datumima u poslijepodnenoj smjeni od 12:00 do 20:00 sati
Neparnim datumima u prijepodnevnoj smjeni od 07:00 do 15:00 sati


Ivana Aleksa, bacc.med.tech.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme:
Parnim datumima u prijepodnevnoj smjeni od 08:00 do 12:00 sati
Neparnim datumima u poslijepodnenoj smjeni od 14:00 do 18:00 sati

Mobilni palijativni tim:
dr.sci. Sanja Kardum, dr.med.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jasminka Tomić, mag.med.tech
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Služba palijativne skrbi DZ Zadarske županije (mobilni tim):

tel: 023-217-181

radno vrijeme: pon - pet 7-15h

 

SPICT - Indikator potrebe za palijativnom skrbi

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA