Djelatnosti

MEDICINA RADA
Andrea Zekić, dr.med.,spec. medicine rada i sporta
Svaki radni dan od 07.00 – 15.00 Zadar, I. Mažuranića 28 B

023/643-397

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA