Djelatnosti

MEDICINA RADA
Fani Žunić-Pedisić dr. med., spec. medicine rada i sporta

Medicinska sestra
Svaki radni dan od 07.00 – 15.00 Zadar, I. Mažuranića 28 B

023/647-977


023/251-326

Andrea Zekić, dr.med.,spec. medicine rada i sporta
Svaki radni dan od 07.00 – 15.00 Zadar, I. Mažuranića 28 B

023/643-397

Djelatnosti Doma Zdravlja Zadarske županije

17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA