Obavijesti

     Đurđica Tičić, dr.med.dent. je počela s radom u ordinaciji dentalne medicine u Pagu, Prosika 17.

     Ordinacija radi : parne datume ujutro od 7- 14.30

                           neparne datume popodne od 13.30 – 21

    Tel broj ordinacije: 023/ 611-003

Nikolina Zekanović, dr.med.dent. je  počela s radom u ordinaciji dentalne medicine u Zadru, Trg sv. Šimuna i Tadije 6 (Bokanjac).

Ordinacija radi: ponedjeljak, četvrtak i petak prijepodne, utorak i srijeda poslijepodne

Telefonski broj ordinacije: 023/629149

Pacijentima Branke Bilan , dr.med.dent. će od  1. lipnja 2018. godine zdravstvenu zaštitu u djelatnosti dentalne medicine pružati Nikolina Zekanović, dr.med.dent.

Od 1. lipnja 2018. godine do otvaranja ordinacije dentalne medicine u Zadru, Trg Sv. Šimuna i Tadije 6 (Bokanjac), Nikolina Zekanović, dr.med.dent. će raditi u suprotnoj smjeni u ordinaciji dentalne medicine u Zadru, Molatska 11, Marta Župan dr.med.dent., i to:

PONEDJELJAK i SRIJEDA prijepodne, UTORAK, ČETVRTAK i PETAK poslijepodne.

Tel. broj ordinacije: 023630134.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA