Obavijesti

Raspored rada subotom ugovornih doktora u Zadarskoj županiji

U skladu s Pravilnikom o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (N.N. broj: 4/2014.), u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite organiziran je i rad subotom.

Više možete vidjeti o v d je

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA