Javna nabava

   PRAVILNIK O PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE 2017. GODINA

   REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA JAVNE NABAVE (ažurirano 30.06.217. godine)

   IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA RAVNATELJICE D.Z.Z.Ž.

   NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA I USLUGA DA 200 000 KN (BEZ PDV) I RADOVA DO 500 000 (BEZ PDV)

 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (ažurirano 19.08.2017. godine)

   REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (ažurirano 19.04.2017. godine)

   REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA (ažurirano 09.01.2017. godine)

   INTERNI AKT'' Sukladno članku 13.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11,83/13,143/13 i13/14 - Odluka Ustavnog suda RH), javni naručitelj  Dom zdravlja Zadarske županije u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom: KNEZ d.o.o ,Tkon,Ugrinić 469,OIB:52022656502  ''

 

2016.


Datum objave: 15. prosinca 2016. godine
- ODLUKA O PONIŠTENJU: IZRADA REGISTRA ZGRADA ZA POTREBE ENERGETSKE OBNOVE


Datum objave: 21. listopada 2016. godine
- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL
- UREDSKI MATERIJAL skup A
- UREDSKI MATERIJAL skup B
- UREDSKI MATERIJAL skup C
- UREDSKI MATERIJAL skup D
- UREDSKI MATERIJAL skup E
- UPIT - POJAŠNJENJE (UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL)
- ODLUKE O ODABIRU


Datum objave: 10. listopada 2016. godine
- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
- TROŠKOVNIK - MOBILNA TELEFONIJA
- ODLUKA O ODABIRU


Datum objave: 05. listopada 2016. godine
- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVKA 2 STOMATOLŠKE STOLICE
- TROŠKOVNIK - NABAVKA 2 STOMATOLŠKE STOLICE
- ODLUKA O ODABIRU


Datum objave: 03. listopada 2016. godine
- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA REGISTRA ZGRADA ZA POTREBE ENERGETSKE OBNOVE BN-11/2016
- TROŠKOVNIK - IZRADA REGISTRA ZGRADA ZA POTREBE ENERGETSKE OBNOVE BN-11/2016


Datum objave: 21. rujna 2016. godine
- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – OSIGURANJE VOZILA I IMOVINE
- TROŠKOVNIK - OSIGURANJE IMOVINE
- TROŠKOVNIK - OSIGURANJE VOZILA
- ODLUKA O ODABIRU


2017.


3. Izmjena plana nabave za 2017.

2. Izmjena plana nabave za 2017.

1. Izmjena plana nabave za 2017.

PLAN NABAVE ZA 2017 GODINU

 2016.


4. IZMJENA PLANA NABAVE 21.12.2016.

3. IZMJENA PLANA NABAVE 30.11.2016.

2. IZMJENA PLANA NABAVE 09.06.2016.

1. IZMJENA PLANA NABAVE

PLAN NABAVE ZA 2016 GODINU