Djelatnosti

MEDICINA RADA
Fani Žunić-Pedisić dr. med., spec. medicine rada i sporta

Medicinska sestra
Svaki radni dan od 07.00 – 15.00 Zadar, I. Mažuranića 28 B

023/647-977


023/251-326

Andrea Santini, dr.med.,spec. medicine rada i sporta
Svaki radni dan od 07.00 – 15.00 Zadar, I. Mažuranića 28 B

023/647-977


023/251-326

Djelatnosti Doma Zdravlja Zadarske županije

17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA