Djelatnosti

MEDICINA RADA
Dr. med., spec. medicine rada

Medicinska sestra
Svaki radni dan od 07.00 – 15.00 Zadar, I. Mažuranića 28 B 023/647-977023/251-326

Djelatnosti Doma Zdravlja Zadarske županije

17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016
17 Lipanj 2016